Met de Bibliotheek op school slaan de Triangel, bibliotheek en gemeente de handen ineen en werken we samen aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.   

In de hal van de MCR is de bibliotheek gerealiseerd. Wekelijks kunnen de leerlingen van de Triangel gebruik maken van het aanbod van de bibliotheek. 

Lezen is een belangrijk onderdeel van het leren op school. Vaak begint het leren bij taal. Het is van groot belang dat leerlingen van de Triangel, de Nederlandse taal goed leren beheersen, een grote woordenschat opbouwen, goed kunnen lezen en ook plezier hebben in het lezen. Mediawijsheid is ook een onderdeel van de Bibliotheek op school. Dit wordt gestimuleerd door te werken met SchoolWise.  

Eén van de pijlers van de Bibliotheek op school is dat de school de beschikking krijgt over een rijke leesomgeving.  

Met SchoolWise beschikt de school over een digitaal portaal waarmee zij toegang krijgt tot een rijke leesomgeving waarmee geïntegreerd gezocht kan worden in de collectie van de school, de bibliotheek in Staphorst/Rouveen en digitale bronnen.  

De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen:  

https://rijnbrink.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=dbos;vestnr=9321

Onze lees- en taalspecialist is Anette Timmerman. Zij onderhoudt de contacten met Harmke Smit, Consulent Jeugd & Educatie Bibliotheek Staphorst. 


De bibliotheek op school helpt ons onder andere om: 

  • Een aantrekkelijk en goed doordacht aanbod van boeken neer te zetten.  
  • Boekpromotie een plek in ons onderwijs te geven.  
  • Het leesbeleid regelmatig te evalueren en bij te stellen.  
  • Werkwijze van begrijpend lezen m.b.v. literatuur uit de bibliotheek.  
 

Hervormde Basisschool
‘De Triangel’

Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen

telefoon: 0522 – 29 13 55
Directie: Yvonne Fokkens
Mail: directie.triangel@ijsselrijk.nl 

 

parnasys

                   logo ijsselrijk wit
   

ijsselrijk visualisatie voor websites

Het bestuur van de de hervormde basisschool de Triangel is Scholengroep IJsselrijk.
De lokale Raad van Toezicht bestaat uit leden van de Triangel te Rouveen

IJsselrijk bestaat uit 16 scholen, gelegen in Overijssel en Gelderland.
Onderstaande visualisatie geeft weer waar Scholengroep IJsselrijk voor staat:

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van IJsselrijk.

logo