De MR

Wat is een Medezeggenschapsraad ?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan, van ouders en personeel. De MR overlegt met de directie en bestuur over aangelegenheden die de school betreffen. Dit doen wij ongeveer zes keer per jaar. In de MR van “De Triangel” hebben 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding) zitting. De zittingsduur van de leden van de MR is 3 jaar. Daarna zijn ze aftredend en kunnen zij zich opnieuw herkiesbaar stellen.

Wat doet de MR ?

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg het beleid van de school.  De directie en het bestuur nemen de besluiten, hierbij heeft de MR instemmingsrecht. Ook heeft de MR adviesbevoegdheid over te nemen besluiten.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

- Schoolplan

- Veiligheid op school

- Identiteit van de school

- Veranderingen in het onderwijs

- Begrotingen en het jaarverslag

Waarom is de MR belangrijk ?

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van het algemeen bestuur. Daarom is het goed dat zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd zijn in de MR.

Wat heb ik aan de MR ?

De MR is een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel, door verkiezingen gekozen.

Iedere ouder of ieder personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden besproken.                                                              

Wilt u meedenken over ons onderwijs of andere zaken op school, neem dan gerust contact op. Dit kan via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Mw. H. Smit

Voorzitter (personeel) 

Mw. J. Kisteman

Lid (ouders)

Mw. B. Kooiker

Secretaresse (ouders)

Mw. J. van Olst

Lid (personeel)

Mw. J. Talen

Lid (ouders)

Mw. A. Timmerman

Lid (personeel)

Binnen de MR is gesproken over de openbaarheid van de MR-vergaderingen. Voor onze richtlijnen klik hier I.v.m. de coronamaatregelen is het op dit moment helaas niet mogelijk voor ouders om het openbare gedeelte van de MR-vergadering bij te wonen. Voorafgaand aan de vergadering zal de agenda op de website gepubliceerd worden. Achteraf kunt u op op de website een verslag van de vergadering vinden (zie 'documenten'). 

  

 

Hervormde Basisschool
‘De Triangel’

Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen

telefoon: 0522 – 29 13 55
Directie: Harold Engels 
Mail: directie@triangel-rouveen.nl

 

parnasys

                   logo ijsselrijk wit
   

ijsselrijk visualisatie voor websites

Het bestuur van de de hervormde basisschool de Triangel is Scholengroep IJsselrijk.
De lokale Raad van Toezicht bestaat uit leden van de Triangel te Rouveen

IJsselrijk bestaat uit 16 scholen, gelegen in Overijssel en Gelderland.
Onderstaande visualisatie geeft weer waar Scholengroep IJsselrijk voor staat:

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van IJsselrijk.

logo

 

Copyright De Triangel - Rouveen