Missie en Visie

Onze missie is dat waar we dagelijks voor naar ons werk komen. Het is een stevige basis om vanuit te werken en bevat een aantal kernpunten die we allemaal belangrijk vinden. De missie is als volgt:

Op de Triangel geven we onderwijs vorm vanuit ons christelijk geloof. We zien leerlingen als unieke schepselen van God met hun eigen gaven en talenten. We willen een school zijn voor al deze leerlingen en bieden daarom passend onderwijs voor ieder kind. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. We begeleiden kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en rusten hun toe voor hun plek in de maatschappij. Hierbij streven we naar een goede relatie tussen ouder, kind en school

Vanuit de missie komen zaken als: ons pedagogisch beleid en PBS, transparantie naar ouders via het ouderportaal en klassenmemo, onze christelijke, gereformeerde traditie en het aannamebeleid van leerlingen en de inspanningen die we hierin doen om voor alle leerlingen een goed aanbod neer te zetten. 

Onze visie is datgene wat we als stip op de horizon hebben gezet. Dit willen we in 2023 bereikt hebben. Onze visie is datgene waar we aan werken als schoolorganisatie en klinkt als volgt:

De Triangel is een christelijke basisschool, waar leerlingen en leraren merkbaar werk- en leerplezier ervaren. We werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we een actieve lerende houding bij onze leerlingen ontwikkelen. We stemmen hierbij zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen. 

Deze visie komt terug bij de keuze voor Levend Water, vieringen, het zingen van liederen, de afstemming in lessen, weektaken op meerdere niveaus, het aanbod van plusgroepen en klusklassen, het gebruiken van een leerlingportfolio om de lerende houding van leerlingen te bevorderen, de keuze van teamleden voor nascholing en allerlei andere keuzes die gemaakt zijn en die u in het jaarplan, schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel kunt terugvinden.  

 

 

Hervormde Basisschool
‘De Triangel’

Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen

telefoon: 0522 – 29 13 55
Directie: Yvonne Fokkens
Mail: directie.triangel@ijsselrijk.nl 

 

parnasys

                   logo ijsselrijk wit
   

ijsselrijk visualisatie voor websites

Het bestuur van de de hervormde basisschool de Triangel is Scholengroep IJsselrijk.
De lokale Raad van Toezicht bestaat uit leden van de Triangel te Rouveen

IJsselrijk bestaat uit 16 scholen, gelegen in Overijssel en Gelderland.
Onderstaande visualisatie geeft weer waar Scholengroep IJsselrijk voor staat:

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van IJsselrijk.

logo