Onze Christelijke identiteit

Onze Christelijke identiteit Onderstaande tekst geeft weer waar de Triangel zich door wil laten leiden. Deze samenvatting is het gereformeerd belijden, gebaseerd op de 3 Formulieren van Eenheid en geven de kern van de Bijbelse boodschap weer:

De Hervormde basisschool De Triangel wil zich in denken en handelen baseren op de Bijbel en het gereformeerd belijden.

De Bijbel is het woord van God waarmee Hij zich aan mensen bekend maakt; het gereformeerd belijden wil de hoofdlijnen van de Bijbelse boodschap samenvatten.

Wij belijden allereerst dat hemel en aarde, inclusief de mensen, door God geschapen zijn. God heeft de wereld goed geschapen, maar de zonde is in de wereld gekomen en heeft Gods goede schepping aangetast. Die aantasting zien wij nog steeds in het leven van mensen, in het leven van dieren en in de rest van de schepping.

God gaf zijn Zoon, Jezus Christus, die als verlosser voor de zonde stierf. In zijn opstanding overwon Hij zonde en dood, en opende daarmee voor iedereen die in Hem gelooft de weg terug naar God. Deze boodschap van de verlossing in Jezus Christus klinkt zowel in de school als in de kerk in woorden, en is in de kerk ook zichtbaar in de sacramenten van doop en avondmaal. In het leven van iedereen die gelooft worden de eerste tekenen van die verlossing zichtbaar in de vrucht van de Heilige Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zo leeft een christen een leven van dankbaarheid voor God in de verwachting van de komst van Gods Koninkrijk.

Bovenstaande merkt u in de praktijk van elke dag bij:

- het godsdienstonderwijs

- de omgang met elkaar

- de keuze van en de omgang met lesmateriaal

- het benoemingsbeleid

- de momenten van bezinning

- de bijzondere band met de plaatselijke Hervormde gemeente Rouveen

 

De Triangel is een school waar we vanuit onze identiteit graag een open toelatingsbeleid hanteren. Het toelatingsbeleid is vastgesteld op IJsselrijkniveau. Op schoolniveau zal van ouders gevraagd worden bij het inschrijfformulier de grondslag van de school en een aantal praktische afspraken te ondertekenen.

De samenwerking met de plaatselijke Hervormde gemeente krijgt praktisch gestalte in de kerkdiensten op de bid- en dankdagen, de jaaropening en jaarsluiting en in het bespreken van de concrete invulling van het godsdienstonderwijs. De vieringen rond Kerst en Pasen vieren we beurtelings met de ouders van de onderbouw en de bovenbouw. Deze vieringen vinden plaats in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente. De Pinksterviering wordt met alle kinderen samen gevierd.

Eén van de (jeugd)ouderlingen van de Hervormde Gemeente fungeert tevens als contactpersoon en heeft mede als taak te zorgen voor een goede samenwerking tussen school en kerkelijke gemeente.

 

Hervormde Basisschool
‘De Triangel’

Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen

telefoon: 0522 – 29 13 55
Directie: Yvonne Fokkens
Mail: directie.triangel@ijsselrijk.nl 

 

parnasys

                   logo ijsselrijk wit
   

ijsselrijk visualisatie voor websites

Het bestuur van de de hervormde basisschool de Triangel is Scholengroep IJsselrijk.
De lokale Raad van Toezicht bestaat uit leden van de Triangel te Rouveen

IJsselrijk bestaat uit 16 scholen, gelegen in Overijssel en Gelderland.
Onderstaande visualisatie geeft weer waar Scholengroep IJsselrijk voor staat:

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van IJsselrijk.

logo